Skip links

Blog

Start-up vizesi çalışma izni

Start-up vizesi çalışma izni Kanada'daki Start-up Vize Programı, ülkenin göçmenlik yasalarını ekonomik hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu, uluslararası girişimcilere

Start Your Exciting Journey Now.

Get Started Today